Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.6.2021 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szałe ul. Jagodowa i ul. Wiśniowa

Informacje o zamówieniu
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szałe ul. Jagodowa i ul. Wiśniowa
Zp.In.271.6.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-05-21 09:45:00
2021-05-21 10:00:00
2021-06-19

: 2021-05-05 08:46:35
: Woźniak Wojciech