Zamawiający
POWIAT STARACHOWICKI NIP 664-19-34-337; REGON 291009395
dr. Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE
Tel.: 276-09-00
Faks: 276-09-02
Adres strony internetowej: www.powiat.starachowice.pl

ZP.272.14.2022 - Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ nr 3 wraz z remontem wewnętrznym budynku hali - etap II

Informacje o zamówieniu
Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ nr 3 wraz z remontem wewnętrznym budynku hali - etap II
ZP.272.14.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-11-18 09:00:00
2022-11-18 11:00:00
2022-12-17

: 2022-11-03 15:45:16
: Kierownik Zamawiającego