Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.16.2022 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na publiczny Klub Seniora

Informacje o zamówieniu
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na publiczny Klub Seniora
Zp.In.271.16.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-07-11 09:45:00
2022-07-11 10:00:00
2022-08-09

: 2022-06-24 08:30:22
: Kubasik Krzysztof