Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.17.2022 - Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Budowa żłobka poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącego przedszkola gminnego w Opatówku ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek
Zp.In.271.17.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-08-11 09:45:00
2022-08-11 10:00:00
2022-09-09

: 2022-07-25 10:38:36
: Woźniak Wojciech