Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-24-2023 - Sukcesywne dostawy materiałów szewnych: nici,staplerów,klipsów,kleju

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy materiałów szewnych: nici,staplerów,klipsów,kleju
DZP-270-24-2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-05-10 11:00:00
2023-05-10 11:30:00
2023-06-08

: 2023-04-18 14:15:45
: Kupczyk Tomasz