Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

4/2019 - Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01

Informacje o zamówieniu
Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01
4/2019
Przetarg nieograniczony
Usługi
2019-02-19 10:00:00
2019-02-19 10:10:00
2019-04-19

: 2019-01-08 12:05:02
: Harackiewicz Emilia