Zamawiający
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Ceramiczna 1
22-100 Chełm
Tel.: 562 32 54
Faks: 562 32 47
Adres strony internetowej: www.szpital.chelm.pl

ZP 3311/47/2020 - Zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych

Informacje o zamówieniu
Zakup i dostawy środków dezynfekcyjnych
ZP 3311/47/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-11-06 09:00:00
2020-11-06 09:00:00
2020-12-05

: 2020-10-22 12:12:06
: Sobocińska-Koszuta Urszula