Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

1/2021 - Dostawa gamma kamery, mammotomu oraz systemu do śródoperacyjnej oceny resekcyjności piersi do Uniwersyteckiego Centrum Onkologii

Informacje o zamówieniu
Dostawa gamma kamery, mammotomu oraz systemu do śródoperacyjnej oceny resekcyjności piersi do Uniwersyteckiego Centrum Onkologii
1/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-02-05 12:00:00
2021-02-05 12:15:00
2021-03-06

: 2021-01-25 10:25:05
: Harackiewicz Emilia