Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-8-2021 - Zakup zarządzalnych przełączników sieciowych - switch

Informacje o zamówieniu
Zakup zarządzalnych przełączników sieciowych - switch
DZP-270-8-2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-03-01 11:00:00
2021-03-01 11:30:00
2021-03-30

: 2021-02-19 11:07:34
: Kupczyk Tomasz