Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.12.2023 - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmce

Informacje o zamówieniu
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmce
Zp.In.271.12.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-04-19 09:45:00
2023-04-19 10:00:00
2023-05-18

: 2023-03-29 14:26:53
: Woźniak Wojciech