Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.20.2023 - Remont drogi gminnej nr 675528P Cienia Folwark - Cienia Trzecia

Informacje o zamówieniu
Remont drogi gminnej nr 675528P Cienia Folwark - Cienia Trzecia
Zp.In.271.20.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-09-20 09:45:00
2023-09-20 10:00:00
2023-10-19

: 2023-09-01 14:35:00
: Kubasik Krzysztof