Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.1.2021 - Remont drogi w miejscowości Zduny ul. Polna

Informacje o zamówieniu
Remont drogi w miejscowości Zduny ul. Polna
Zp.In.271.1.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-03-04 09:45:00
2021-03-04 10:00:00
2021-04-02

: 2021-02-16 12:55:59
: Woźniak Wojciech