Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/220/2022 - Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń na parterze budynku administracyjnego „Arcus” Politechniki Rzeszowskiej na laboratorium chemiczne.

Informacje o zamówieniu
Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń na parterze budynku administracyjnego „Arcus” Politechniki Rzeszowskiej na laboratorium chemiczne.
NA/P/220/2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-09-01 10:00:00
2022-09-01 10:15:00
2022-09-30

: 2022-08-17 13:18:16
: Jurasz Aneta