Zamawiający
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Alpejska 42
04-628 Warszawa
Tel.: 812 04 40
Faks: 812 67 32
e-mail: dh@ikard.pl
Adres strony internetowej: http://www.ikard.pl

ZP.018.2019 - Dostawa wyrobów medycznych

Informacje o zamówieniu
Dostawa wyrobów medycznych
ZP.018.2019
przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-04-24 10:30:00
2019-04-24 11:00:00
60 dni

: 2019-03-11 12:26:44
: Ługowska Bożena