Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

62/2020/RPO - Dostawa Aparatów do leczenia nerkozastępczego i zestawów do pomp do stanowisk intensywnej terapii

Informacje o zamówieniu
Dostawa Aparatów do leczenia nerkozastępczego i zestawów do pomp do stanowisk intensywnej terapii
62/2020/RPO
przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-07-08 12:00:00
2020-07-08 12:15:00
2020-09-05

: 2020-06-24 14:10:48
: Maciejewska Martyna