Zamawiający
Gmina i Miasto Odolanów
Rynek 11
63-430 Odolanów
Tel.: 733-15-81
Faks: 733-38-92
Adres strony internetowej: www.odolanow.pl

ZP.271.2.4.2024 - Dostawa mieszanki kamiennej i wysiewki torowej oraz świadczenie usług równiarką i walcem na wykonanie remontów i bieżącej naprawy dróg na terenie Gminy i Miasta Odolanów w roku 2024

Informacje o zamówieniu
Dostawa mieszanki kamiennej i wysiewki torowej oraz świadczenie usług równiarką i walcem na wykonanie remontów i bieżącej naprawy dróg na terenie Gminy i Miasta Odolanów w roku 2024
ZP.271.2.4.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-02-26 09:30:00
2024-02-26 10:00:00
2024-03-26

: 2024-02-09 14:26:23
: Styrczula Sylwia