Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-66-2022 - Oprogramowanie : 1. Antywirusowe z EDR, 2. MDM, 3. Monitoringu sieci , urządzeń z ochroną danych przed wyciekiem

Informacje o zamówieniu
Oprogramowanie : 1. Antywirusowe z EDR, 2. MDM, 3. Monitoringu sieci , urządzeń z ochroną danych przed wyciekiem
DZP-270-66-2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-10-19 11:00:00
2022-10-19 11:30:00
2022-11-17

: 2022-10-10 14:40:26
: Kupczyk Tomasz