Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/68/2023 - Dostawa wraz z wniesieniem, montaż i ustawienie mebli dla Domów Studenckich Politechniki Rzeszowskiej

Informacje o zamówieniu
Dostawa wraz z wniesieniem, montaż i ustawienie mebli dla Domów Studenckich Politechniki Rzeszowskiej
NA/P/68/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-05-23 10:00:00
2023-05-23 10:15:00
2023-06-21

: 2023-05-15 11:25:19
: Salamon Magdalena