Zamawiający
Brzeskie Centrum Medyczne
Sergiusza Mossora 1
49-301 Brzeg
Tel.: 4446575
Faks:
Adres strony internetowej: bcmbrzeg.pl

PN/2/2023 - Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
PN/2/2023
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-05-29 09:30:00
2023-05-29 10:00:00
2023-08-26

: 2023-04-26 11:04:00
: Tatarzyńska Agnieszka