Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.10.2023 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N Witki - Sępopol - Dzietrzychowo - Gierkiny w msc. Dzietrzychowo
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1394N Witki - Sępopol - Dzietrzychowo - Gierkiny w msc. Dzietrzychowo
ZDP-DT.3430.10.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-01-04 11:00:00
2024-01-04 11:30:00
2024-02-02

: 2023-12-11 11:13:47
: Kocisz Agnieszka