Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.8.2022 - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego
ZDP-DT.3430.8.2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2022-06-02 11:00:00
2022-06-02 11:30:00
2022-07-01

: 2022-05-12 14:04:08
: Kocisz Agnieszka