Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

5/2023 - Dostawa zastawek aortalnych

Informacje o zamówieniu
Dostawa zastawek aortalnych
5/2023
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-02-21 12:00:00
2023-02-21 12:15:00
2023-05-21

: 2023-01-25 07:55:00
: Harackiewicz Emilia