Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.12.2022 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na publiczny Klub Seniora

Informacje o zamówieniu
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na publiczny Klub Seniora
Zp.In.271.12.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-06-23 09:45:00
2022-06-23 10:00:00
2022-07-22

: 2022-06-03 14:04:30
: Woźniak Wojciech