Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

57/2021 - Modernizacja głównego węzła cieplnego wraz z pracami adaptacyjnymi w budynku przy ul. Żurawiej 14

Informacje o zamówieniu
Modernizacja głównego węzła cieplnego wraz z pracami adaptacyjnymi w budynku przy ul. Żurawiej 14
57/2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-08-27 10:00:00
2021-08-27 10:30:00
2021-09-25

: 2021-08-12 14:54:02
: Jakimowicz Urszula