Zamawiający
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Tel.: 55-86-421
Faks: 7412250
Adres strony internetowej: www.umg.edu.pl

CRZP/144/2022/AZP - Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2022/GA4 - Przetworniki i bariera polowa

Informacje o zamówieniu
Dostawa urządzeń elektronicznych w ramach projektu RID/2022/GA4 - Przetworniki i bariera polowa
CRZP/144/2022/AZP
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-08-17 10:00:00
2022-08-17 10:15:00
2022-09-15

: 2022-08-09 12:57:56
: Kolesińska Anna