Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

ZDP.T.2930/25/2022 - Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice (II)

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice (II)
ZDP.T.2930/25/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2022-11-30 09:00:00
2022-11-30 09:30:00
2022-12-29

: 2022-11-15 12:37:50
: Ryś Michał