Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.19.2022 - Budowa drogi w m. Słoneczna

Informacje o zamówieniu
Budowa drogi w m. Słoneczna
Zp.In.271.19.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-08-25 09:45:00
2022-08-25 10:00:00
2022-09-23

: 2022-08-05 15:11:17
: Woźniak Wojciech