Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

47/2020 - Dostawa sprzętu endoskopowego

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu endoskopowego
47/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-06-24 12:00:00
2020-06-24 12:15:00
2020-08-22

: 2020-05-20 09:19:37
: Harackiewicz Emilia