Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

ZDP.T.2930/3/2024 - Remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco

Informacje o zamówieniu
Remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco
ZDP.T.2930/3/2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-02-20 09:00:00
2024-02-20 09:30:00
2024-03-20

: 2024-02-05 13:30:01
: Ryś Michał