Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

103/2020 - Dostawa aparatu RTG z ramieniem C

Informacje o zamówieniu
Dostawa aparatu RTG z ramieniem C
103/2020
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2020-11-13 12:00:00
2020-11-13 12:15:00
2021-01-11

: 2020-10-27 09:08:11
: Laszkiewicz Ewelina