Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.7.2021 - Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku.

Informacje o zamówieniu
Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Opatówku.
Zp.In.271.7.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-05-31 09:45:00
2021-05-31 10:00:00
2021-06-29

: 2021-05-14 12:32:16
: Woźniak Wojciech