Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.13.2022 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego

Informacje o zamówieniu
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego
ZDP-DT.3430.13.2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2022-10-12 11:00:00
2022-10-12 11:30:00
2022-11-10

: 2022-10-04 13:29:18
: Kocisz Agnieszka