Zamawiający
POLITECHNIKA RZESZOWSKA
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Tel.: 17 7432175
Faks: 8651075
Adres strony internetowej: www.prz.edu.pl

NA/P/76/2023 - Usługa serwisowa urządzenia 29-000376-10 VIM-IC 2E posiadanego przez Zamawiającego
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Usługa serwisowa urządzenia 29-000376-10 VIM-IC 2E posiadanego przez Zamawiającego
NA/P/76/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2023-06-02 10:00:00
2023-06-02 10:15:00
2023-07-01

: 2023-05-24 12:15:47
: Salamon Magdalena