Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.ewsm.org/

DZP-270-11-2023 - Dostawa aparatu USG
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa aparatu USG
DZP-270-11-2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-03-31 11:00:00
2023-03-31 11:30:00
2023-04-29

: 2023-03-21 15:03:15
: Kupczyk Tomasz