Zamawiający
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: 831 83 88
Faks:
Adres strony internetowej: www.uskwb.pl

28/SZ/2018 - dostawa sprzętu jednorazowego potrzebnego do zabiegów implantacji urządzeń terapii serca oraz ablacji do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku Przetarg przeprowadzany jest przez Dział Zamówień Publicznych, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok do Kliniki Kardiologii przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24, 15-276 Białystok

Informacje o zamówieniu
dostawa sprzętu jednorazowego potrzebnego do zabiegów implantacji urządzeń terapii serca oraz ablacji do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku Przetarg przeprowadzany jest przez Dział Zamówień Publicznych, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok do Kliniki Kardiologii przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24, 15-276 Białystok
28/SZ/2018
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2019-02-19 10:00:00
2019-02-19 10:15:00
2019-04-19

: 2019-01-14 09:11:19
: Czaczkowska Renata