Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 833 43 70
Faks: 833 43 05
Adres strony internetowej: www.spzoz-bielsk.pl

ZP.261.11.2024 - Dostawa stacjonarnego aparatu RTG wraz z modernizacją pracowni RTG
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa stacjonarnego aparatu RTG wraz z modernizacją pracowni RTG
ZP.261.11.2024
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2024-05-20 10:00:00
2024-05-20 10:10:00
2024-08-17

: 2024-04-15 12:07:14
: Kraśko Kacper