Zamawiający
Gmina Kępno
Ratuszowa 1
63-600 Kępno
Tel.: 5909400
Faks: 5909402
Adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

WR.271.10.2024 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami w gminie Kępno w okresie 01.07.2024 ÷ 30.06.2025

Informacje o zamówieniu
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami w gminie Kępno w okresie 01.07.2024 ÷ 30.06.2025
WR.271.10.2024
Przetarg nieograniczony
Usługi
2024-05-16 09:30:00
2024-05-16 10:15:00
2024-08-13

: 2024-04-12 17:12:04
: Hendrys Iwona