Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc
Dąbrowa 56A
11-200 Bartoszyce
Tel.: +48 897642002
Faks: +48 897642002
Adres strony internetowej: www.zdpdabrowa.pl

ZDP-DT.3430.02.2024 - Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Bartoszyce i gminy Górowo Iławeckie
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Bartoszyce i gminy Górowo Iławeckie
ZDP-DT.3430.02.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-03-14 11:00:00
2024-03-14 11:30:00
2024-04-12

: 2024-02-26 09:13:43
: Kocisz Agnieszka