Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.krakow.nio.gov.pl

ZP-271-27/24 - Dostawa sprzętu medycznego oraz dzierżawa urządzenia wraz z dostawą sond, znaczników i markerów tkankowych

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu medycznego oraz dzierżawa urządzenia wraz z dostawą sond, znaczników i markerów tkankowych
ZP-271-27/24
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2024-04-23 10:00:00
2024-04-23 10:30:00
2024-05-22

: 2024-04-15 09:09:49
: Podsadecka Brygida