Zamawiający
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
Szpitalna 19
85-826 Bydgoszcz
Tel.: 3709124
Faks: 3709125
Adres strony internetowej: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

DZP-270-21-2022 - Sukcesywne dostawy produktów leczniczych (postępowanie krajowe)

Informacje o zamówieniu
Sukcesywne dostawy produktów leczniczych (postępowanie krajowe)
DZP-270-21-2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-04-04 11:00:00
2022-04-04 11:30:00
2022-05-03

: 2022-03-23 14:59:30
: Perlińska Karolina