Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.16.2021 - Przebudowa ulicy Miłej w m. Zduny.
Wyniki
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty docx 24 2021-09-21