Zamawiający
Gmina Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
Tel.: 7618080
Faks:
Adres strony internetowej: https://bip.opatowek.pl

Zp.In.271.18.2021 - Adaptacja pomieszczenia wraz z zakupem wyposażenia na cele małego kina społecznościowego
Unieważnienia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 22 2021-09-06