Zamawiający
Gmina Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Tel.: 126392300
Faks: 126392305
Adres strony internetowej: www.myslenice.pl

BZP/271/102/2022 - Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej wraz z obiektami małej architektury, oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Myślenice
Unieważnienia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 23 2022-09-19