Zamawiający
Miasto Ostrów Mazowiecka
3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
Tel.: 679-54-33
Faks: 29 679-54-70

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
RG-Z.271.9.2022 Budowa odcinka ulicy Rodziewiczówny w Ostrowi Mazowieckiej (bez chodnika i zjazdów na posesje). 22.03.2022
12:00:00
RG-Z.271.10.2022 Remont ulicy Zielonej w miejscowości Ostrów Mazowiecka 22.03.2022
12:00:00
RG-Z.271.7.2022 Budowa drogi - ulicy Olszynowej w Ostrowi Mazowieckiej na odcinku ok. 461 m wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji z infrastrukturą oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 10.03.2022
12:00:00
RG-Z.271.1.2022 Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową 16.02.2022
12:00:00
RG-Z.271.28.2021 Zaprojektowanie i budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście Ostrów Mazowiecka. 26.11.2021
12:00:00
RG-Z.271.26.2021 Budowa budynku wielorodzinnego nr 21 z lokalami na wynajem przy ul. Wołodyjowskiego w Ostrowi Mazowieckiej na działkach o nr ewid. 3737; 3720; 3751; 3752/1. 23.11.2021
12:00:00
RG-Z.271.25.2021 Remont ul. Królowej Bony w Ostrowi Mazowieckiej (na odcinku około 105 m) 15.11.2021
12:00:00
RG-Z.271.21.2021 Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego w miejscowości Ostrów Mazowiecka na odcinku od ulicy Ketlinga do ulicy Billewiczówny na długości około 463 m 23.09.2021
12:00:00
RG-Z.271.19.2021 Remont nawierzchni bitumicznej ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej na odcinkach: od skrzyżowania z ul. Wileńską do skrzyżowania z ul. Księdza Jana Sobotki i ul. Grota Roweckiego oraz od skrzyżowania z ul. Pocztową do skrzyżowania z ul. Jagiellońską 05.08.2021
12:00:00
RG-Z.271.17.2021 Modernizacja nawierzchni drogowej ul. Bagińskiej i drogi manewrowej ul. Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej. 28.06.2021
12:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.5.2022 Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pn.: "Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową" 26.04.2022
12:00:00
RG-Z.271.8.2022 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ostrów Mazowiecka w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2023 09.03.2022
10:00:00
RG-Z.271.5.2022 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ul. Sztarka i Wróblewskiego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 10.02.2022
12:00:00
RG-Z.271.4.2022 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Piaskowej w Ostrowi Mazowieckiej (zgodnie z załączonym schematem, około 875 m), wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 08.02.2022
12:00:00
RG-Z.271.2.2022 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Józefa Bema w Ostrowi Mazowieckiej (zgodnie z załączonym schematem około 880 m), wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 04.02.2022
12:00:00
RG-Z.271.24.2021 Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka 22.11.2021
12:00:00
RG-Z.271.22.2021 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Ostrów Mazowiecka Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z PSZOK 10.11.2021
12:00:00
RG-Z.271.23.2021 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy łączącej ul. Małkińską, Wiejską do ulicy Olszynowej wzdłuż rowu melioracyjnego (zgodnie z załączonym schematem, około 1296 m), wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 27.10.2021
12:00:00
RG-Z.271.13.2021 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 950 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek 27.04.2021
12:00:00
RG-Z.271.10.2021 Prowadzenie na terenie miasta Ostrów Mazowiecka Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z usługą odebrania, wywozu oraz przekazania do zagospodarowania odpadów 23.03.2021
12:00:00
Poprzednie Następne