Zamawiający
Miasto Ostrów Mazowiecka
3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
Tel.: 679-54-33
Faks: 29 679-54-70

Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.9.2023 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ostrów Mazowiecka w okresie od 01.04.2023 do 31.03.2025 03.03.2023
10:00:00
ZP.271.27.2022 Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka 28.11.2022
12:00:00
ZP.271.24.2022 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 18.11.2022
12:00:00
ZP.271.15.2022 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek 26.08.2022
12:00:00
ZP.271.5.2022 Wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pn.: "Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową" 26.04.2022
12:00:00
RG-Z.271.8.2022 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ostrów Mazowiecka w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2023 09.03.2022
10:00:00
RG-Z.271.5.2022 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ul. Sztarka i Wróblewskiego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z: uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego albo robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 10.02.2022
12:00:00
RG-Z.271.4.2022 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Piaskowej w Ostrowi Mazowieckiej (zgodnie z załączonym schematem, około 875 m), wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 08.02.2022
12:00:00
RG-Z.271.2.2022 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulicy Józefa Bema w Ostrowi Mazowieckiej (zgodnie z załączonym schematem około 880 m), wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 04.02.2022
12:00:00
RG-Z.271.24.2021 Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Ostrów Mazowiecka 22.11.2021
12:00:00
Poprzednie Następne