Zamawiający
Miasto Ostrów Mazowiecka
3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
Tel.: 679-54-33
Faks: 29 679-54-70

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.9.2024 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka 08.04.2024
12:00:00