Zamawiający
Miasto Ostrów Mazowiecka
3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
Tel.: 679-54-33
Faks: 29 679-54-70

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.20.2022 Remont drogi - ul. Batorego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową odwodnienia. 29.09.2022
12:00:00
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń