Zamawiający
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych
Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: +48 77 4034451
Faks: 4034451
Adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.71.2022.AJ Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy - roboty budowlane/orurowanie gminnego cieku wodnego na działce nr 1004, os. Rogi w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE 11.07.2022
11:45:00
ZP.271.1.65.2022.AW Modernizacja Domu Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Piramowicza 27 w Kędzierzynie-Koźlu w formule zaprojektruj i wykonaj - III POSTĘPOWANIE 28.06.2022
13:00:00
ZP.271.1.64.2022.AP Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Skarbowej w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania: Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy 28.06.2022
11:00:00
ZP.271.1.63.2022.DM Montaż klimatyzacji dla pomieszczenia kuchni i 4 sal zabaw w Żłobku Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu. 21.06.2022
12:00:00
ZP.271.1.46.2022.AW Przebudowa ul. Wałowej w Kędzierzynie-Koźlu 07.06.2022
13:00:00
ZP.271.1.57.2022.AW Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 07.06.2022
13:00:00
ZP.271.1.58.2022.AP Modernizacja placu zabaw w Żłobku nr 6 - II POSTĘPOWANIE 02.06.2022
11:00:00
ZP.271.1.54.2022.AW Modernizacja Domu Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Piramowicza 27 w Kędzierzynie-Koźlu w formule zaprojektruj i wykonaj - II POSTĘPOWANIE 31.05.2022
13:00:00
ZP.271.1.52.2022.AJ Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy - roboty budowlane: przyłącz wody do działek ROD Huta Miedarska (część I) oraz orurowanie gminnego cieku wodnego na działce nr 1004 os. Rogi (część II) - II POSTĘPOWANIE 31.05.2022
11:45:00
ZP.271.1.47.2022.AP Modernizacja placu zabaw w Żłobku nr 6 17.05.2022
12:00:00
Poprzednie Następne
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.109.2022.AW Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Jordanowskiej. 23.09.2022
13:00:00
ZP.271.1.107.2022.AJ Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego 22.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.103.2022.RM Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń siłowni zewnętrznych przy ul. Kanonierów 08.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.89.2022.AW Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej etap I,II,III - B.O. 17.08.2022
13:00:00
ZP.271.1.84.2022.AJ Zakup i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego w ramach projektu pn. "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego" 29.07.2022
11:45:00
ZP.271.1.76.2022.AW Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej, w tym: Zakres I - Rewitalizacja obiektów rekreacyjno - sportowych w Kędzierzynie-Koźlu; Zakres II - Rewitalizacjaplacu zabaw przy ul. Jordanowskiej etap I,II,III - B.O.; Zakres III - Doposażenie i modernizacja obiektów rekreacyjnych 19.07.2022
13:00:00
ZP.271.1.73.2022.KM Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - II POSTĘPOWANIE 30.06.2022
12:00:00
ZP.271.1.67.2022.AP Zakup i dostawa materiałów reklamowych z logiem do siedziby Zamawiającego - II POSTĘPOWANIE 15.06.2022
11:00:00
ZP.271.1.39.2022.AP Dostawa w roku 2023 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego 14.06.2022
11:00:00
ZP.271.1.55.2022.AP Zakup i dostawa materiałów reklamowych z logiem do siedziby Zamawiającego 03.06.2022
11:00:00
Poprzednie Następne
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZP.271.1.83.2022.RM Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu 12.09.2022
11:45:00
ZP.271.1.90.2022.AP Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Mikołaja z Koźla w Kędzierzynie-Koźlu 08.09.2022
11:00:00
ZP.271.1.101.2022.AP Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy instalacji ekologicznego wykorzystania wody pobasenowej, wód deszczowych obiektu Wodne oKKo, Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty, strefy bioróżnorodności w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE 31.08.2022
11:00:00
ZP.271.1.92.2022.AP Organizacja I pikniku sąsiedzkiego i międzypokoleniowego w ramach programu "DUGNAD" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - II postępowanie 11.08.2022
13:00:00
ZP.271.1.78.2022.AJ Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Astrów w ramach zadania: PT i budowa ul. Astrów 08.08.2022
11:45:00
ZP.271.1.85.2022.AP Organizacja I pikniku sąsiedzkiego i międzypokoleniowego w ramach programu "DUGNAD" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego 01.08.2022
13:00:00
ZP.271.1.82.2022.AP Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw przy przedszkolu nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu 29.07.2022
11:00:00
ZP.271.1.80.2022.AW Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy / przebudowy ul. Nowowiejskiej - III POSTĘPOWANIE 25.07.2022
11:00:00
ZP.271.1.81.2022.AJ Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy/rozbudowy ul. Romana Dmowskiego - II POSTĘPOWANIE 22.07.2022
11:45:00
ZP.271.1.77.2022.AP Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy instalacji ekologicznego wykorzystania wody pobasenowej, wód deszczowych obiektu Wodne oKKo, Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty, strefy bioróżnorodności w Kędzierzynie-Koźlu 21.07.2022
11:00:00
Poprzednie Następne