Zamawiający
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków
Tel.: +48126348282
Faks:
Adres strony internetowej: www.nio-krakow.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZP-271-18/23 Dostawa energii elektrycznej 20.04.2023
10:00:00
ZP-271-14/23 Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku 14.04.2023
10:00:00
ZP-271-15/23 Dostawa sprzętu medycznego 31.03.2023
10:00:00
ZP-271-9/23 Modernizacja rezonansu magnetycznego 30.03.2023
10:00:00
ZP-271-16/23 Integracja systemu kolejkowego z obowiązującym system szpitalnym AMMS oraz dostawa przełączników sieciowych 30.03.2023
10:00:00
ZO-7/23 Dostawa defibrylatora 24.03.2023
10:00:00
ZO-6/23 Dostawa mebli niemedycznych 24.03.2023
07:00:00
ZP-271-11/23 Dostawa leków z programu lekowego 23.02.2023
11:00:00