Zamawiający
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu
Konstantego Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Tel.: 472-38-80
Faks:
Adres strony internetowej: www.bip.cuwkk.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
CUW.262.31.2024.MS Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2024 18.06.2024
10:00:00