Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP.T.2930/25/2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice (II) 30.11.2022
09:00:00
ZDP.T.2930/23/2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej 573 Suserz - Rybie - Nowy Kamień 15.11.2022
09:00:00
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP.T.2930/26/2022 Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej w 2023 roku 30.11.2022
09:00:00