Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP.T.2930/5/2021 Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych 2021-04-23 09:00:00
ZDP.T.2930/6/2021 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie - Ciachcin od km 0+548,28 do km 2+254,13 2021-04-20 09:00:00
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń