Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP.T.2930/20/2021 Dostawa soli i piasku do zimowego utrzymania dróg 2021-10-25 09:00:00