Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP.T.2930/27/2021 Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby 2022-01-03 09:00:00
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń