Zamawiający
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Bielska 57a
09-400 Płock
Tel.: 24 267 68 39
Faks: 24 267 68 81
Adres strony internetowej: www.zdpplock.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ZDP.T.2930/2/2021 Opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników w ciągu dróg powiatowych 2021-03-05 09:00:00
ZDP.T.2930/1/2021 Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg powiatowych 2021-03-03 09:00:00