Zamawiający
Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dąbrowskiego 16
14-300 Morąg
Tel.: 897574231
Faks: 7574593
Adres strony internetowej: www.szpitalmorag.pl

8/2019 - Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o. o.
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
2019-OJS055-126404-pl pdf 155 2019-03-19
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
2019-OJS075-177993-pl pdf 70 2019-04-16
2019-OJS083-197018-pl pdf 70 2019-04-29
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - poprawiona 11042019 i 24042019 doc 255 2019-03-19
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1A do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zadanie 1 - poprawiony 24 doc 477 2019-04-24
Załącznik nr 1B do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zadanie 2 - poprawiony 24 doc 458 2019-04-24
Załącznik nr 1C do SIWZ opis przedmiotu zamówienia zadanie 3 doc 572 2019-03-19
Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy dla zadania 1 doc 155 2019-03-19
Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy dla zadania 2 doc 184 2019-04-11
Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy dla zadania 3 doc 204 2019-03-19
Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej docx 66 2019-03-19
Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz osób docx 59 2019-03-19
Załącznik nr 5 do SIWZ formularz ofertowy doc 99 2019-03-19
Załącznik nr 6 do SIWZ scenariusz prezentacji doc 107 2019-03-19
Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz zamówień doc 73 2019-03-19
Załącznik nr 8 do SIWZ wzór JEDZ zip 82 2019-03-19
Załącznik nr 9 do SIWZ oświadczenie wykonawcy docx 57 2019-03-19
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do wzięcia udziału w postępo pdf 595 2019-04-01
Informacja o wycofaniu odwołania pdf 455 2019-04-11
Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 11 04 2019 pdf 589 2019-04-11
Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 24042019 pdf 1775 2019-04-24
Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 doc 36 2019-05-16
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 24042019 pdf 4561 2019-04-24
Odwołanie Atende Medica Sp. z o.o. pdf 1279 2019-04-01